ÚVODNÍ STRANA: / SLUŽBY POBOČKY BROKER POINT

Finanční plán krok za krokem

Když se řekne finanční plánování, tak si mnozí z nás neumí představit, co to obnáší. Každého z nás ale čekají v životě milníky, ať už radostné jako pořízení vlastního bydlení, svatba, narození dětí, jejich studium, či ty nepříliš šťastné v podobě závažné nemoci, rozvodu, ztráty zaměstnání. Právě kvalitní finanční plán nám pomůže se na jmenované milníky připravit dopředu a mít na ně dostatek peněz.

Jak probíhá finanční plánování v praxi? Důležité je vědět, čeho chceme v životě dosáhnout a jaké sny a přání si splnit. A finanční plán nám pomůže získat na ně potřebné finance. Díky němu máme svůj život pevně v rukou a dopřáváme si to, co chceme.   

S finančním plánem budete mít peníze na důležité životní milníky

Správným účelem finančního plánu je si stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout, ukotvit je v čase a dát jim finanční rozměr. Laicky řečeno si třeba říci, že například na konkrétní sen vysokoškolských studiích dětí potřebuji 250 tisíc korun. Plán pak nabídne řešení, jakými prostředky si cíl splnit. Podívejme se tedy krok po kroku na to, jak finanční plánování funguje.

Stanovte si plány a cíle

Stanovte si plány a cíle

Zkuste se zamyslet nad vším, čeho byste chtěli v životě dosáhnout. Některé cíle třeba už máte splněné. Všechny si zaznamenejte i s možným obdobím, kdy byste si je chtěli splnit a vytvořte si svou vlastní cestu životem. „Existují čtyři hlavní oblasti, kterých se finanční plánování týká – bydlení a realit, zabezpečení života a majetku, spoření a investování a renty na stáří. Když s klienty připravuji plán, vždy je nechám, aby sami zvolili cíl, který momentálně považují za nejdůležitější. Pak spolu probereme, jaká mají konkrétní očekávání a jak jejich cíle souvisí s ostatními oblastmi,“ vysvětluje Jakub Novotný, ředitel finanční a realitní pobočky Broker Point na Vinohradské 101 v Praze 3.

Revize stávající finanční situace

Revize stávající finanční situace

Ta má v podstatě dvě části. V první si uděláte přehled příjmů a výdajů, který ukáže, jaké máte cash flow, tedy volné finanční prostředky na plnění svých životních snů. Zde je třeba kromě příjmů zahrnout i všechny finanční závazky, tedy splátky úvěrů, výživné, pohledávky atd. Následně je třeba provést revizi smluv na finanční produkty, které už máte sjednané. Každý z nás má nějaký finanční produkt, nejčastěji na bankovní účet. Úkolem kvalitního finančního plánu je stávající produkty vhodně využít, případně navrhnout jejich vylepšení – lepší krytí, nižší cenu, využití všech bonusů atd. Součástí plánu by mělo být i nastavení pravidelné aktualizace všech smluv.

Jakub Novotný dodává: „Je to stejné jako u lékaře, ten také potřebuje znát vaše předchozí zdravotní záznamy, aby správně určil diagnózu. A u finančního plánování je to podobné, proto chci vidět všechny smlouvy, abych věděl, co má klient už sjednané, aby nedocházelo k duplicitě, nebo člověk zbytečně nevyhazoval peníze oknem.“  

Vytvoření finančního plánu

Vytvoření finančního plánu

Poté, co máme vyjasněnou výchozí finanční situaci, je prostor pro vytvoření plánu, kde zohledníme všechny proměnné – cíle, volné finanční prostředky a současné finanční produkty a další závazky. „Lidé si připravují finanční plány s konzultanty. Pokud potkáte někoho, kdo tlačí na podpis smluv na první schůzce, je to znamení, že s profesionálním konzultantem na finanční plánování nesedíte a je čas odejít. Jako klient by se měl mít v tu chvíli na pozoru,“ varuje Novotný a dodává: „Tvorba kvalitního finančního plánu vyžaduje čas, je potřeba udělat srovnání produktů, poplatků a zároveň vše sladit s klientovými individuálními požadavky. Konkrétní plán s klientem řeším vždy až na dalších schůzkách.“

Jasno v jednotlivých krocích

Jasno v jednotlivých krocích

Navržený komplexní plán byste měli pečlivě prostudovat a mít jasno v jednotlivých krocích, které povedou k naplnění vašich cílů. Stěžejním bodem plánu bude hlavní cíl. Může to být například pořízení vlastního bydlení, což je životní milník, který zasáhne do vašich financí na desítky let. „Dnes je běžné, že úvěr na bydlení si bereme na pětadvacet až třicet let. Vždy s klientem probírám i variantu, kdy je možné pomocí vhodně zvolené investice vytvořit dostatečný obnos na dřívější splacení hypotéky v řádu několika let. Záleží pak na něm, zda se pro danou variantu kombinující úvěr a investici rozhodne,“ vysvětluje ředitel pobočky Broker Point.

Smlouvy, produkty, plán

Smlouvy, produkty, plán

Představení plánu zahrnuje i konkrétní finanční produkty, které s plánem pomohou. Vždy byste k jednotlivým krokům měli dostat na výběr z různých produktů a finančních institucí. Důležité je se seznámit s jednotlivými návrhy smluv, jejich podmínkami, nechat si vysvětlit případné nejasnosti a vybrat si pak jedno z řešení. Například u výše zmíněného cíle vlastního bydlení budou finančními produktem nabídky hypotéčních úvěrů od různých bank či stavebních spořitelen.

Jakub Novotný připomíná: „Finanční plán je komplexním a dlouhodobým řešením. Nezaměřuji se proto u něj jen na jednu oblast, která klienta nejvíce zajímá, ale na všechny čtyři, které jsem zmínil výše. Důležité také je, že pro dosažení cílů využívám klientovy stávající smlouvy. Buď je zachovám tak, jak jsou, nebo je upravím či aktualizují, případně je navrhnu zcela nově, pokud již neplní účel, k němuž byly původně sjednané.“

Plnění si svých snů a cílů

Plnění si svých snů a cílů

Poté, co si ujasníte, jaké z nabízených finančních produktů pro splnění finančního plánu zvolíte, přichází sjednání smluv a postupné plnění finančního plánu, tedy našich snů, které si pomocí něho chceme splnit. Dobře nastavený a pravidelně aktualizovaný plán vám bude činit radost po celý život. Ať už v podobě nového bydlení, spokojených dětí na zahraničních studiích nebo milionu na důchod. „Vždy klientům říkám, že finanční plán a finanční nezávislost nejsou jednorázovou akcí, ale jejich novým životním stylem. Stylem, který budeme v průběhu času měnit na základě toho, jak si postupně budou plnit jednotlivé cíle. Proto je důležité se pravidelně potkávat a plán aktualizovat,“ uzavírá ředitel Jakub Novotný z Broker Pointu.

Nahoru
NASTAVENÍ COOKIES